Carolus Advokatbyrå AB

Läs mer

Välkommen till Carolus Advokatbyrå


Carolus Advokatbyrå är ett bolag som sätter människan i fokus. Vi hjälper både privatpersoner samt företag med rättslig vägledning.

Carolus Advokatbyrå erbjuder juridisk rådgivninig och biträde inom många olika juridiska områden som innefattar bland annat:


Avtalsrätt

Carolus Advokatbyrå biträder klienter och erbjuder rådgivning inom det avtalsrättsliga området som b.la. innefattar:

Avtals- och offertmallar

Agentavtal

Konsultavtal

Licensavtal

Bolagsrätt

Carolus Advokatbyrå biträder klienter och erbjuder rådgivning i frågor gällande:

Aktieägaravtal

Koncernstruktur

Reglering av interna förhållanden

Uppstart av nytt bolag

Familjerätt

Carolus Advokatbyrå biträder klienter och erbjuder rådgivning inom området i frågor om:

Arvskifte

Bodelning

Samboavtal

Testamente

Äktenskapsförord

Fastighetsrätt

Carolus Advokatbyrå biträder klienter och erbjuder rådgivning inom området i frågor om:

Fastighetsbildning

Fastighetsöverlåtelser

Fel i fastighet

Markexploatering

Ägande och nyttjande av fastigheter såsom hyresrätter och övriga nyttjanderätter

Fordringsrätt

Carolus Advokatbyrå biträder klienter och erbjuder rådgivning inom området i frågor om:

Bestrida betalning

Kräva in betalning

Konsumenträtt

Carolus Advokatbyrå biträder klienter och erbjuder rådgivning inom området i frågor om:

Reklamering av varor eller tjänster

Skattefrågor

Carolus Advokatbyrå biträder klienter och erbjuder rådgivning inom området i frågor om:

Generell skatterådgivning

Omstrukturering

Fastighetstransaktioner

Skatteprocesser

Socialrätt

Carolus Advokatbyrå biträder klienter och erbjuder rådgivning som är föremål för myndigheternas åtgärder i fråga om b.la:

Bistånd

Sjukpenning

LVU, LVM, LPT

Mats Mattsson

Advokat
Tel. 0705-300 028

mats@carolus.cc

Marie Mattsson Vangekrantz

Jur. kand.
Tel. 0727-234 225

marie@carolus.cc

Edip Samuelsson

Biträdande jurist
Tel. 0707-670 148

edip@carolus.cc

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Om en klient inte är nöjd eller har frågor om faktureringen bör klienten omgående kontakta advokaten. Om en lösning i samförstånd inte kan nås har en klient, som är konsument, möjlighet att vända sig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Samtliga personuppgifter handläggs med sekretess enligt god advokatsed

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

KONTAKTA OSS


Telefon: 010-20 44 555

Kontor:

Norra Hamngatan 36, 411 06 Göteborg

Elbegatan 5, 211 20 Malmö

Postadress:

Box 303, 421 23 Göteborg

Mail:

Info@carolus.cc

Organisationsnummer: 559194-7980
Bankgiro: 119-3903